Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Тук можете да попитате "Струва ли си", да изкажете мнение за модела, да изкажете съмненията си и изобщо всичко, което в самите малки обяви е забранено. Тук също може да намерите коментари и отзиви за сделки на потребители.

Re: Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Мнениеот phil05 » 26 08 2017, 13:17

rumo71 написа:...
senna @ според теб, като най-запознат каквото и да пиша в дан. декларация все автогол ли си вкарвам?
И ако е така да не я попълвам и да изчакам решението, първата стъпка да е от тях. Да видим по кой закон, точка, алинея и пр ще ме подведат и тогава да се предприемат действия.
Форумна консултация, не с правна тежест :)

Крайното решение ще се вземе от моят счетоводител и евентуално друго юридическо лице


Сена да каже, аз за друго се обаждам, но за това - канят те да декларираш и не знам дали това значи, че ще има и начет, както се спомена. Ако не декларираш, ще ти светнат акт и там ще видиш по какво са те подвели. Ще трябва да го обжалваш не знам колко време.

Ако ще декларираш разлика и разходи, според мен е важно предварително да си изясниш, къде да напишеш разхода за придобиване, защото както каза Сена няма къде. Или пиши направо разликата. Или подавай в приложението за ЕТ,щом те те приарвняват към "Търговска дейност в Интернет" но предварително го консултирай!!!

И мен ме интересува казуса, може да потрябва и аз да продам разни неща "системно" и "периодично", как иначе да ги продам?

Само че обърквацията по твоя казус става още по голяма, та трябва наистина да го консултираш предварително с железен счетоводител, който вижда ясно през гората от стърчащи членове :)), които те прехвърлят от един на друг. Иди не знам къде и донеси не знам какво. Като примерно че не ти признават разхода, защото не са водни превозни средства, или ето тези неща :shock::

(2) Облагаемият доход е положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване при продажба или замяна на:
1. пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства;
2. произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети


Или пък не дължиш изобщо данък, при тези случаи:

Чл. 13. (1) Не са облагаеми:
...
2. доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:
а) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;
б) произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;
в) акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;
г) движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;


И тъй като не си нито на едното, нито на другото място... трябва да си направиш извода, че се облага целия доход без разхода :)), и то с процент като ЕТ. Къде го пише това черно на бяло? Или е въпрос на тълкуване на "членовете"?

Може би най ясно е написано ей тук, което написа Сена в началото. Ама то остана някак скрито

ЗЗДФЛ
Чл. 26.(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) По реда на ал. 1 - 6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец.

Чл. 48. (2) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, както и за доходите от стопанска дейност по чл. 29а се определя, като годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 2 се умножи по данъчна ставка 15 на сто


Ей това: "По реда на ал. 1 - 6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец."

Какво пише в тия ал. 1-6 и какъв е реда там? Не е ли това простия отговор на загадката?

Цялата работа ми прилича на онзи часовник на Джером К. Джером, дето само той си знае колко е часа :)

Ето: :)

Offtopic: покажи
Питаш например колко е часът и прислужницата отговаря:

— Часовникът в трапезарията показва два и четвърт.

Ти обаче не се заблуждаваш, защото знаеш, че в действителност сега е някъде между девет и десет часът вечерта. И като си припомниш, че само преди четири часа същият часовник — наистина любопитен факт — е бил напред само с четиридесет минути, добродушно се учудваш, че през това време е успял толкова много да избърза и оставаш смаян от неговите ресурси и енергия.

Един мой познат твърдеше, че часовникът му не можел да служи на никого друг освен на него, защото само той му разбирал. Уверяваше ме, че това е великолепен часовник, на който можеш да се довериш напълно, стига да го познаваш и да си проучил системата му. Чуждият човек обаче лесно можел да се заблуди.

— Например — обясняваше той, — когато отброи петнайсет удара, а стрелките показват единайсет и двайсет, аз знам, че в действителност е осем без четвърт.
Аватар
phil05
Маниак
 
Мнения: 6404
Регистриран на: 26 05 2012, 10:40
Местоположение: София

Re: Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Мнениеот senna » 26 08 2017, 17:00

rumo71 написа:Няма начин да няма начин да не се признават разходите на едно лице, само защото е физичесо, а не с някакви букви отпред. И ако не по търговският закон, то по някой друг.

Както с споменал по-горе trk2 в писмото пише- да декларирам доходи от "търговска дейност в интернет", не е от незаконна/ нерегламентирана дейност. Това би трябвало да означва, че съм търговец с неподадена данъчна декларация. Да си платя акта, затова че не съм я подал...и да си плащам данъците като търговец- само на печалбата :))

senna @ според теб, като най-запознат каквото и да пиша в дан. декларация все автогол ли си вкарвам?
И ако е така да не я попълвам и да изчакам решението, първата стъпка да е от тях. Да видим по кой закон, точка, алинея и пр ще ме подведат и тогава да се предприемат действия.
Форумна консултация, не с правна тежест :)

Крайното решение ще се вземе от моят счетоводител и евентуално друго юридическо лице


Не става въпрос за има/няма начин. Има си правила и норми, които не се тълкуват, а се спазват.
Вече си в полезрението на НАП, учтиво поканен да декларираш, макар и след законно установеният срок за подаване на декларация, за което също толкова учтиво ще ти бъде съставен акт за административно нарушение, след което ще ти бъде връчено наказателно постановление с имуществена санкция в максимален размер до 500 лв, понеже ти е първо нарушение. Ти самият считаш, че си извършвал дейност по занятие, т.е. търговец си по смисъла на ТЗ, без да си регистриран, като ЕТ. Какво следва. Подпълваш данъчна декларация с приложение за доходи от стопанска дейност, като ЕТ, където изрично маркираш точка 5, от част II - Данни за дейността - 5. Стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец
В графа Общо приходи нанасяш получените от продажбите суми (Гледай да съвпада с разполагаемата от НАП информация). В графа общо разходи нанасяш платените от теб суми за покупката на вещите обект на продажба, като следиш да имаш фактура и потвърждение на плащането за всяка сделка поотделно, и да има верифицирана съпоставимост между всяка купена и продадена вещ поотделно. Нека счетоводителят ти ги прегледа и се убеди, че отговарят на изискванията на ЗКПО за документална обоснованост. Полученият резултат, според това дали е положителна или отрицателна величина ще се яви облагаемият ти доход от тази ти дейност. Нататък след необходимите изчисления и приспадания на задължителните осигуровки ще получиш данъчна основа за облагане с 15%. Ще ти бъдат начислени и наказателни лихви за просрочие, тъй като евентуалният данъкът е дължим до 30 април. Надяваш се след тези ти действия да не последва ревизия, където изчисленият по декларация доход да бъде изменен вследствие на непризнати или липсващи документи. Според мен е малко вероятно, макар и да не е невъзможно. :)
Към декларацията следва да се подаде и приложението за доходи от трудови правоотношения, доколкото разбрах имаш такива в периода и си се снабдил със служебна бележка вече. Ако евентуално имаш и други доходи, като например от наеми, услуги с личен труд и т.н., те също трябва да бъдат оповестени с приложение в декларацията и включени, като доход
Варианта със снишаването не ти го препоръчвам, защото може да има по сериозни последствия, проверки, ревизии и ДОА, чието обжалване не спира изпълнението им и води до неудобства, като запори на сметки, заплати, имущество и т.н.
Относно тълкуването и прилагането на законите. Тълкуване имат право да правят само тези, които са ги гласували, т.е. НС и върховните съдебни състави. Останалите просто прилагат. Незнанието не отменя отговорността. Отговорността се реализира, чрез институционален контрол по спазването и прилагането им.
”Никой не е толкова безинтересен колкото един човек без интереси.”
Аватар
senna
Маниак
 
Мнения: 2564
Регистриран на: 02 03 2010, 22:11

Re: Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Мнениеот phil05 » 26 08 2017, 17:20

Еййй шукер... Така да ги декларира е вече е по справедливо и смислено, Асене, щом така може да покаже и приспадне разходите. Нещо такова имах предвид и аз, дано стане.
Последна промяна phil05 на 26 08 2017, 17:32, променена общо 1 път
Аватар
phil05
Маниак
 
Мнения: 6404
Регистриран на: 26 05 2012, 10:40
Местоположение: София

Re: Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Мнениеот senna » 26 08 2017, 17:31

phil05 написа:Цялата работа ми прилича на онзи часовник на Джером К. Джером, дето само той си знае колко е часа :)

Ето: :)

Offtopic: покажи
Питаш например колко е часът и прислужницата отговаря:

— Часовникът в трапезарията показва два и четвърт.

Ти обаче не се заблуждаваш, защото знаеш, че в действителност сега е някъде между девет и десет часът вечерта. И като си припомниш, че само преди четири часа същият часовник — наистина любопитен факт — е бил напред само с четиридесет минути, добродушно се учудваш, че през това време е успял толкова много да избърза и оставаш смаян от неговите ресурси и енергия.

Един мой познат твърдеше, че часовникът му не можел да служи на никого друг освен на него, защото само той му разбирал. Уверяваше ме, че това е великолепен часовник, на който можеш да се довериш напълно, стига да го познаваш и да си проучил системата му. Чуждият човек обаче лесно можел да се заблуди.

— Например — обясняваше той, — когато отброи петнайсет удара, а стрелките показват единайсет и двайсет, аз знам, че в действителност е осем без четвърт.


:)) Вальо, хората занимаващи се сериозно с бизнес ползват услугите на юристи и счетоводители, демек такива дето отчитат времето според Джером К. Джеромовият часовник преди да им дойде "яйцето на д....о", а не след като е снесено вече. ;) Всеки юрист или счетоводител щеше да препоръча на колегата да се заяви в Агенцията по вписванията, като ЕООД поне, щото ЕТ то, като правно организационна форма не е удачен вариант и има повече недостатъци, отколкото предимства, стига колегата да бе консултирал намерението си да търгува в нета предварително. Но все пак ЕТ си съществува, като законова правно организационна форма на търговец и някак си не е редно лице, което ще се занимава с търговия по занятие да върши тази дейност без регистрация. Ако става въпрос за някаква епизодична разпродажбена дейност на ненужни вещи, да, приемам го. Ама... тук не е така май. :)
Пък ти там, каквото си решил... обади се бре. Няма ти вземам Дайтоната, едната дамаджана стига да помагам ако мога. :) ::drinks::
”Никой не е толкова безинтересен колкото един човек без интереси.”
Аватар
senna
Маниак
 
Мнения: 2564
Регистриран на: 02 03 2010, 22:11

Re: Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Мнениеот phil05 » 26 08 2017, 18:18

Ще се обадя ами, как няма да се обадя...Иначе от Дайтоната, като гледам, я останат стотина лева, я не :). Колкото да почерпя, това във всички случаи ::drinks::
Аватар
phil05
Маниак
 
Мнения: 6404
Регистриран на: 26 05 2012, 10:40
Местоположение: София

Re: Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Мнениеот trk2 » 27 08 2017, 12:52

Наистина финансистите гледат по-строго формално на закона. Имал съм случай, в който клиента-корпорация бяха изгубили всички отчетни документи (болнични листи) за целия период на ревизията при ремонт на офисите. Проблемът беше, че огледалните екземпляри също бяха унищожени в болшинството си. По памет, от НАП настояваха, че в закона било записано, че болничните се признават само с оригинала на болничните листи, били ценна книга... В крайна сметка съда призна сумите по данни от регистър, където се води статистика за тези документи.
С този пример искам да кажа, че не бива да се гледа само буквата на закона, но и неговия смисъл. В този ред на мисли ми се струва, че дори колегата да не разполага с фактури за пратените по куриера вещи, ако се стигне до съдебен спор съда е длъжен да установи тяхната пазарна стойност по време на придобиването им и да я извади от наложените платежи.
Просто такъв е смисъла на закона, когато се облагат доходи от търговска дейност.

Въпросът е дали да се попълни декларацията? Доколкото мога да се съсредоточа в момента, виждам три значения:

- Както писах по-горе, декларацията определя "процедурата", по която ще се установява дохода. Мернах го на едно или две места в решения на ВАС (Върховния административен съд), където се казва че Чл. 26.(7) ЗДДФЛ, (който коментира Фил05) не се прилага когато липсва декларация. Тогава изчисляването на дохода става по процедурата на ДОПК чл. 122, ал.2- В конкретния случай това няма особено значение защото не са ни известни "облаги" които колега може да извлече, като пренасяне на загуби от предни години например. Проблема е че ал.2 на чл. 122 от ДОПК е изключително кратка и обхваща облагането при всички източници и вероятност на НАП да се опетлаят в нейното приложение и да обложат всички наложени платежи без да приспаднат разходи е значителна.

- Декларацията ще изключи шансовете да се твърди, че вещите са лични и следователно дейността не е търговска. Въпреки, че на всички Ви излежда най- приемливата хипотеза, аз имам дълбоко съмнение за това с оглед броя на продажбите, факта че обявите са за нови часовници, просто заради смисъла на закона.

-От друга страна липсата на декларация не изключва възможността на по-късен съдебен етап да се търси изваждане на придобиваната стойност. В съдебен процес това би могло да стане в условията на евентуалност, първо се пледира, че вещите са лични и ако съда не признае това евентуално се иска изваждане на разходите по придобиването им.

-Важен момент също така е въздействието което декларацията ще има върху НАП, дали нейната липса или нейното съдържание ще ги мотивира да извършат ревизия. Струва ми се че ако видят приходите съответстващи на данните от куриера това ще охлади ентусиазма им.

Както пише сена ревизията и установеното от нея има съществено значение, защото за сумите, които се установят в нея ще бъдат наложени запори, ако не се платят доброволно, независимо от съдебното оспорване.
А съдебното оспорване може да се проточи с години. Материята е сложна и липсва практика, (не открих нито едно решение за търговия с движими вещи от ф.л) шанса пловдивския административен съд да се изгуби в нея са реални. Не изключвам сценарий в който ВАС да върне делото за ново разглеждане със задължителни указния.
Имал съм няколко такива дела по едно, от които въпреки, че указанията на ВАС бяха в полза на клиента той се отказа от делото защото изисквания за някакъв голяма сделка с държавата бяха да няма спорове с държавата.

Решението колегата сам трябва да вземе с оглед неговите особености. Аз мога само да го посъветвам, ако реши да подава декларация нека това да стане по електронен път и ако се наложи да комуникира да праща писма с куриер защото ако отиде на място няма да пропуснат да му съставят акта, който коментирахме по- горе.
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Аватар
trk2
МОДЕРАТОР
 
Мнения: 7804
Регистриран на: 08 01 2011, 10:44

Re: Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Мнениеот rumo71 » 27 08 2017, 14:22

Благодаря за разсяненията на всички.
Ще подам данъчна декларация, като за приход ще посоча реланта стойност между тези 49...лв от еконт и фактурите, които имам.
Надявам се да я приемат и обложат с данъци по който си закон искат.
По всякакъв начин ще се стремя да избегна по-сериозна данъчна проверка, като както чух може да ми се наложи 5г ревизия. Не че имам някакви други доходи освен една облагана заплата, но нямам бележка/ фактура сигурно за нищо през този период. А като се огледам то само мебелите вкъщи не са пазарени от интернет.
Дори и всички битови сметки са през ипей- там не съм гледал до кога стои историята, но всяко писмо след плащането съм го трил от пощата

Проблем ще бъде, ако попадна на някой педантичен служител и реши да свери всяка отделна фактура с конкретно продаден часовник или телефон. Просто няма как да докажа коя за кой е.
В сводката на еконт пише - часовник, часовник..телефон; часовник, часовник...телефон
Никъде не е спомената дори марката на часовника за ориентация.

От нап дали признават .pdf документи или ще трябва да им отпечатвам 170 фактури?
Проблем са и телефоните купени от Китай- тези просто не издават фактури- което е добре, щото за всяко нещо ако пишеха хартиена фактура със сигурност нямаше да е останала гора по света.
На тях съм им направил принт скрий :)
Такъв най-официален документ сигурно в нап няма да са виждали ::yahoo::

Изображение

Голямо осчетоводяване ще падне :))

Теоретично погледнато най-лесно е да намеря 10 човека и да им "пиша " по 12 часовника и един телефон, което сигурно е приемливо за смяна на лични вещи.
Ама къде ти 10 изрядни човека, които да не се боят от проверка от нап - кой се осигурявал на по-малко от колкото получва, кой забравил да декларира гаража пък го дал под наем....трябва да търся баби със сигурни пенсионни доходи

На едната баба 10 барбоса и един Mate9, на другата 12 ситизена и един iPhone 6S plus... :))
Доставям часовници по поръчка. При интерес към определен модел, пишете на лс
rumo71
Маниак
 
Мнения: 814
Регистриран на: 06 01 2015, 14:55

Re: Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Мнениеот Дон Жуан » 27 08 2017, 22:15

Безкрайно съжалявам за ситуацията!!! Почти всеки може да попадне в подобна заради апсурдистана, в който живеем...
Но ако попаднеш на някой върл данъчен, попитай го как в Горна, Лясковец и други мангалите строят къщи за стотици и карат коли за десетки без никой да им дири сметка.....
Ааааа.........извинявам се!!! Те телефонните измами не са свързани с иконтя ;)
Моята скромна колекцийка : viewtopic.php?f=12&t=20141
Аватар
Дон Жуан
Маниак
 
Мнения: 2549
Регистриран на: 31 05 2014, 13:09
Местоположение: Габрово

Re: Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Мнениеот rosen_er » 28 08 2017, 10:06

Абсурди ,че има в Българи - има.
Но ...... за мен ,например, е абсурдно и да твърдиш,че да купуваш от търговските сайтове( или откъдето там ги купуваш) часовници (и телефони) и след това ги продаваш ти е хоби .
Няма ли друга по-точна дума за това ?
И така покрай това "хоби" да направиш оборот от 50 000 лв.(доказан,а може и по-различен да е реално).Пък после да ти е неприятно,че това е станало известно на данъчна администрация с всичките последствия.
Твърденията,че почти нищо не си спечелил от това(че дали и не си на загуба) нямат никакво значение -проблемът си е твой.
Искрено се възхищавам на колегите ,които с богатия си опит и знания се опитват да помогнат и намерят най-безболезнено решение в дадената ситуация.Към какво водят обаче такива съвети?
Не съм вещ в тематиката и не мога да отговоря,но нещо ме накара да "погледна" историята на мненията във форума на rumo71.
Една голяма част (да не кажа почти всичките) от тях започват с :"Продавам чисто нов....." и Up -ве към обявите
Това ,според вас,часовници за лична употреба ли са ,та се прави опит да се докаже (на някого) че в случая става въпрос за продажба на лични вещи.Според мен - не.
Класически случай на Интернет търговия с "магазин" форума ( най-вероятно и не само).Като може би наивно (да не използвам друга по-вярна дума) се смята,че това няма да влезе в очите на данъчните.
Казвам това без лоши чувства към rumo 71 .
Лично мнение!
rosen_er
Маниак
 
Мнения: 535
Регистриран на: 01 09 2011, 12:50

Re: Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Мнениеот rumo71 » 28 08 2017, 11:36

Купуването и продаването са ми хоби, колега
Да, също и часовниците и телефоните. Никога не взимам часовник или телефон, който на мен да не ми харесва или всмисъл само за да го продам. И телфоните в тази сводка съм ги ползвал всичките и съм ги продавал на загуба. Сега от тази загуба трябва да спечеля, щото се надявам да ми дойдат и признаят като разход.
Тук е абсурда на нап- те ти хващат всички вещи, които си сменил за 1г и искат ти да докажеш, че са за лично ползване, а не за търговия. И не ги интерсува прихода, а целият оборот, който си навъртял
На колко телефона или часовника годишно има право един човек?

Обичам и дебна денонощно да ги намирам на много по-ниски цени, от колкото са тук и да ги продавам с минимални надценки. Който е взел от мен го е проверил колко струва и знае за каква разлика става въпрос

Макар и да извършвам "търговия в интернет" не се имам за търговец. При мен е по-важно "да върви", от колкото да се печели нещо. Да уредя някой с часовник, за който тук щяха да му дерната 2 кожи и за мен да има нещо покрай риска от купуването до получаването му. И да не знаех, че това нещо се деклрира, ако знаех щях да го декларирам.
Аз лично досега не бях си правил сметака. Е сега се наложи. Факта е оборота е голям, а прихода не е кой знае каво.
И както писах по-горе да ми я обложат разликата по който искат закон - или за ет или за физ. лице, но разликата , а не 50К!

Дискусията не е толкова около мен и моята търговия, а защо ще се облага целият оборот на едно лице, като не му се признават разходите! Само защото не се е регистрирал като търговец.
И кои вещи и колко са за лично ползване. По един, по два часовника на месец?
Кога става търговия като смениш повече от тези 2 часовника месечно или като надхвърлиш някаква сума - 20К, 30К или колко. Щото тя може да се надхвърли и с 2 часовника

Мисля, че до голяма степен senna, от гледна точка на закона отговори на тези въпроси. Колко е справедлив и разтеглив тоя закон е друго нещо, но не малко хора ще си направят изводи за напред

Да не питаме защо нап хваща такива като мен, дето продават часовник за по 250лв, а не могат да хванат 3г кой изнесе милиардите от КТ банката и фалираха 100-ци заводи с цел да ги разпродават за лична печалба.

Никога не съм слушал чалга, но се сещам за онази песен "за милиони няма закони, за кокошка няма прошка".
Всичките им работи на наказателните органи са точно такива
Доставям часовници по поръчка. При интерес към определен модел, пишете на лс
rumo71
Маниак
 
Мнения: 814
Регистриран на: 06 01 2015, 14:55

Re: Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Мнениеот Anthony » 28 08 2017, 14:01

Хащат теб, защото им е най-лесно, не иска усилия и нямаш политически протекции. Но това всъщност няма значение, защото няма как да се оправдава каквото и да е закононарушение с "ама вие що биете негрите". А и все отнякъде се почва и това обикновено е отдолу нагоре, а не обратното. Друг е въпросът, че има не добре написани закони и е редно да се променят.
Аватар
Anthony
Маниак
 
Мнения: 667
Регистриран на: 23 01 2014, 13:07
Местоположение: София

Re: Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Мнениеот rumo71 » 29 08 2017, 12:06

Днес ходихме до нап, да тоуточним какво точно ще се пише в декларацията.
Декларация + някакво приложение 5, в което има разходна и приходна част.
Точно какво е по-късно ще се разбере. А дали ще го приемат-божа работа ми се струва малко.
Най-хубавото от цялата работа ( ако има нещо хубаво) е, че писмото от нап е с доброволен характер в смисъл на покана сам да им се дам :) а да не идват те да ме вземат :((
Доставям часовници по поръчка. При интерес към определен модел, пишете на лс
rumo71
Маниак
 
Мнения: 814
Регистриран на: 06 01 2015, 14:55

Re: Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Мнениеот phil05 » 29 08 2017, 16:33

Те като дойдат да те вземат, малко рискуваш с каква музика отпред ще дойдат, та може и да е по добре да се премениш, да идеш и да им се дадеш доброволно :), в случая. Може пък да си спестиш поне музиката. Да видим :)
Аватар
phil05
Маниак
 
Мнения: 6404
Регистриран на: 26 05 2012, 10:40
Местоположение: София

Re: Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Мнениеот rumo71 » 27 09 2017, 19:53

Полезно четиво по случая. Макар и пак доста завъртяно и сложно и в един момент се загубих аз в коя от всичките ситуации съм :crazy:

https://www.tita.bg/free/taxes/517
Доставям часовници по поръчка. При интерес към определен модел, пишете на лс
rumo71
Маниак
 
Мнения: 814
Регистриран на: 06 01 2015, 14:55

Re: Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Мнениеот phil05 » 27 09 2017, 20:21

Къде го изрови това :). Ми тук в т. 1 е написано всичко, което бистрихме нагоре, от ясно по ясно. Имаш право да декларираш разходите и пише как и къде ги декларираш.

По интересна е т. 2 където пише за праг за ДДС 20 000 лв. при ВОП и че те регистрират принудително над този праг. Зависи твоите работи откъде са купени и какво пише в документите и фактурите. Ако са с ДДС, ще ти го възстановят и ако облагаемата ти печалба след разходите е само около 4000 лв, както казваш, ще имат да ти дават :wink: :lol: шегувам се.

А т. 3 е най опасната, споменах го някъде нагоре, да не се сети някой да иска максимални осигуровки. Но пък са описани кашите и противоречията в закона.
Аватар
phil05
Маниак
 
Мнения: 6404
Регистриран на: 26 05 2012, 10:40
Местоположение: София

Re: Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Мнениеот rumo71 » 28 09 2017, 19:22

2-ра точка за Воп в моят случай ми звучи притеснително, защото съм надхвърлил тези 20 000лв с покупки от ЕС.

Това ка се чете:
"Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърля този праг ще подлежи на облагане с ДДС в страната."


И евентуално ще трябва да платя ддс на сумата над тези 20 000лв ли?
Доставям часовници по поръчка. При интерес към определен модел, пишете на лс
rumo71
Маниак
 
Мнения: 814
Регистриран на: 06 01 2015, 14:55

Re: Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Мнениеот phil05 » 28 09 2017, 21:00

Обратното, ще ти възстановят ДДС то, ако си ги платил с ДДС :)). Нали ти казах. Неутралност на данъка. Той ще си го внесе ДДС то, дето си му го платил там, ако го внесе. И ще черпиш ::drinks::, накрая ще ти преведат пари :lol:, вместо да платиш безумен данък, както се притесняваше.

Шегувам се, но звучи хубавао, затова. Консултирай го със специалист, че нали знаеш, тук си пишем и малко на майтап, пък може и да изскочи нещо смислено :wink:
Аватар
phil05
Маниак
 
Мнения: 6404
Регистриран на: 26 05 2012, 10:40
Местоположение: София

Re: Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Мнениеот senna » 28 09 2017, 22:45

Очевидно, колкото и да се опитвам да го напиша разбираемо, не ми се получава. :) Материята е такава. Има прекалено много препратки и вариации зависещи само и единствено от конкретика, с каквото ние тук няма как да разполагаме. Обърнах внимание вече в предходните ми постове на изискванията за документалната обоснованост. Сега, колегата ни светна, че покупките му в по-голямата си част са от страни членки и директно ги обяви за ВОП. До тук това е ново за мен. Следващ въпрос, от кого са направени тези покупки. Физически или юридически лица са доставчиците? Тези лица имат ли регистрация по ДДС в страните, където са базирани? Ясно е дотук, че колегата не разполага със счетоводство съгласно изискванията на ТЗ и ЗСч, но разполага ли с фактура/инвойс за всяка доставка поотделно? С какъв статут по ДДС е издателя на фактурата/документа? Какъв вътрешно общностен режим за начисляване или неначисляване е приложен при издаването на фактурата?
Под неутралност следва да се разбира, че след, като с данък ще се облагат продажбите на колегата със задна дата, от момента, в който е следвало да подаде заявление за регистрация по ЗДДС, реципрочно от този момент следва да му бъде признато и правото на данъчен кредит за придобитите от него активи, обект на последваща продажба, без това да е формално обвързано с наличието на реквизит извън минимално изискуемият в документа доказващ фактическото съществуване на сделката. Това ще рече, че Данъчният орган не следва да отказва правото на данъчен кредит, само и единствено на база липсващ реквизит и данни за получателя/купувача на стоката, ако са налице данни за продавача, вида, количеството и стойността на стоката, както и за приложеният режим за начисляване или не начисляване на ДДС от негова страна.
”Никой не е толкова безинтересен колкото един човек без интереси.”
Аватар
senna
Маниак
 
Мнения: 2564
Регистриран на: 02 03 2010, 22:11

Re: Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Мнениеот phil05 » 29 09 2017, 00:08

Асене :) ::drinks::, аз горе пак се шегувам със сериозни работи, ама я да питам съвсем непрофесионално и от просто, по просто.

Представи си, че за периода колегата има фактури с всички необходими данни за 45 000 лв с ДДС, всичките издадени от регистрирани в ЕС по ДДС доставчици. И ДДС-то в тях, което е платил, е примерно 20 % 7500 лв.

Има продажби/приходи на същите активи, или стока, или каквото и да е, за същия период, за 49 500 лв.

Колко му е облагаемата печалба, която се облага с 15 %? Вече стана ясно, че данъка е 15% и защо.
Какъв данък печалба/доход дължи? Вече стана ясно като какъв и как го декларира.
И какво става с платеното от него ДДС, ако го регистрират по ДДС?

Само за конкретния случай и примерен изчистен и измит казус. Стана ми интересно с това ДДС, за да се изясни принципа. Пък после детайлите, кой доставчик какъв е, регистриран ли е, има ли всички данни по фактурите какво ще признаят щото не било в ред и т.н. Това са детайли. За да разберем правилата и основното.

ПС. Ясно, че кашата е как ги е продал нататък за тия 49 500 лв., къде е ДДС то и какво става с това ДДС :)), ако го регистрират по ДДС, даже и в тоя опростен казус. Но от друга страна, ако като купувач е регистриран и онези отсреща доставчиците също, щеше да ги купи без ДДС. Но все пак интересно, това е според мен опростената, но реална ситуация на колегата.

ПС2 :( Що подозирам, че краткия отговор ще е: Ще му друснат 20% ДДС върху 49 500 което е към 10 000 лева и може да не му признаят цялото ДДС в тия фактури за 45 000, което е при 20% е 7 500 лева, щото това било, онова било. И разликата ще я добавят към 15% данък облагаема печалба, даже и да му признаят разходите...
Последна промяна phil05 на 29 09 2017, 02:08, променена общо 1 път
Аватар
phil05
Маниак
 
Мнения: 6404
Регистриран на: 26 05 2012, 10:40
Местоположение: София

Re: Облагат ли се доходите от продажба на часовници?

Мнениеот senna » 29 09 2017, 02:05

По смисъла на чл. 102, ал. 3 от ЗДДС, за определяне на данъчните задължения на лицето в случаите, когато е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че лицето дължи данък за извършените от него облагаеми доставки и облагаеми вътреобщностни придобивания и за получените облагаеми доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя, като в закона са предвидени две хипотези. Тези задължения се определят с ревизионен акт по ДОПК.


Подчертал съм в червено отговора. Тук няма неяснота. С ревизионният акт, ще бъде начислен ДДС, както по продажбите, където ще се приеме, че данъка е включен в продажната цена,
(Чл. 67. (1) Размерът на данъка се определя, като данъчната основа се умножи по ставката на данъка.
(2) Когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена.
(3) Данъкът се смята включен в обявената цена и когато се предлагат стоки - предмет на доставка на дребно, в търговската мрежа.
)

така и по покупките, които са ВОП и данъкът е изискуем от получателя, който обаче данък освен изискуем от получателя се явява и с право на данъчен кредит и последващо приспадане, като изчисляването на данъка ще става върху стойността на доставката. Неяснотата се състои в това от кой момент възниква правото на приспадане на данъчният кредит възникващ по доставките и следва ли това право да бъде упражнено и за периодите, когато лицето не е било регистрирано, въпреки, че е следвало да се регистрира. Решението на Европейският съд е, че следва това право да бъде признато с оглед това, че лицето по същество е платец на този данък, дори и формално да не е отговаряло на изискванията поради липса на регистрация, към момента на получаването на стоката. Данъчният период за целите на ЗДДС е месечен и ДДС резултата се определя ежемесечно. Изчисление на принципа на общи примерни стойности в неопределени периоди е некоректно. Но ако допуснем хипотезата, че лицето е достигнало определеният праг за регистрация в предходният месец и от този вече е регистрирано и начислява ДДС, то лицето ще начисли ДДС по всички получени от него ВОП в текущият месец и освен в дневника за продажбите, ще посочи този данък и в дневника за доставките, като ДДС с право на данъчен кредит. Т.е., ще се изпълни изискването за неутралитет на ДДС, което е именно и предмет на спора, по който е решението на Европейският съд, защото предполагам нашата Данъчна администрация е решила да не признава това право поради формалната липса на регистрация по ЗДДС за период, в който същевременно се начислява дължим ДДС с Ревизионен акт. Ако допуснем в същата хипотеза, че лицето не е осъществило никакви продажби в този месец, то ДДС резулатът за периода ще бъде 0.00 Ако допуснем, че лицето е продало всички или само част от доставените в този месец стоки обект на ВОП, за които е начислило ДДС и упражнило правотото си за данъчен кредит в същият този месец, то начисленият по продажбите данък, ще бъде посочен в дневника за продажбите и ще формира данъчен резултат ДДС за внасяне.
Вальо, това е възможно най-простият пример, с който да се опитам да илюстрирам спецификата на ДДС при ВОП и къде е казуса на колегата. След, като с Ревизионен акт ще бъдат обложени от един момент нататък, неговите ВОП и неговите продажби, от същият този момент следва да му се признае правото да приспада данъчен кредит, тъй като се явява платец на ДДС по ВОП. Ситуацията при него е още по-сложна с оглед на това, че той очевидно има и продажби на стоки, които не са ВОП и за тях няма как да приспадне ДДС, като данъчен кредит, защото не е платил такова, освен ако стоките не са минавали митническа обработка и той пази митническите си декларации и платежните документи за внесен ДДС по внос.
Колкото до това, че е твърде възможно да е платен вече ДДС в държавата членка, където е регистриран доставчикът му, има право да си поиска данъчната администрация в тази държава да му го възстанови. Има си компании, които извършват такива посреднически услуги по възстановяване срещу "скромна" комисионна от възстановената сума. Но за целта пак следва да има фактури. :)

::drinks::
”Никой не е толкова безинтересен колкото един човек без интереси.”
Аватар
senna
Маниак
 
Мнения: 2564
Регистриран на: 02 03 2010, 22:11

ПредишнаСледваща

Назад към Дискусии

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Creative Commons Licence
Всички материали са лилцензирани под CC 4.0 лиценз, освен ако изрично не е опоменато друго.